Skip to main content

Szkolenia dla stomatologów to usługa jaką świadczymy w zakresie partnerstwa ze Smileline. Szkolenia dla stomatologów są bardzo dobrym rozwiązaniem dla gabinetów stomatologicznych, które dążą do zapewnienia swoim pacjentom najwyższej jakości opieki specjalistycznej. Uzupełnianie wiedzy oraz poznawanie praktycznych umiejętności podniesie jakość świadczonych przez Ciebie usług, a Twoim pacjentom da zadowolenie z uzyskania prawidłowego zgryzu. Podczas zajęć otrzymasz możliwość zagłębienia się w nowoczesne technologie diagnostyczne i metody obrazowania, które zastosujesz w swoim gabinecie stomatologicznym.

Szkolenie stomatologów

Jakie szkolenia dla stomatologów z dziedziny ortodoncji oferujemy?

Po nawiązaniu partnerstwa ze Smileline będziesz mieć dostęp do naszych szkoleń.Szkolenia dla stomatologów,jakie oferuje nasza placówka odnoszą się do zagadnień ortodontycznych, czyli leczenia wad zgryzu i korekty uzębienia dla nadania efektu estetycznego. Po ukończeniu kursu będziesz wiedział, jak skutecznie pomóc pacjentowi z tyłozgryzem, przodozgryzem, stłoczeniem zębów, a także zgryzem głębokim, krzyżowym i otwartym. Aby osiągnąć najlepsze wyniki swojej pracy, konieczne jest stałe doskonalenie zawodowe na bazie zajęć praktycznych z ortodoncji. Zdobywanie wiedzy z tej dziedziny jest dedykowane stomatologom, którzy dopiero rozpoczynają świadczenie usług ortodontycznych, doświadczonym ortodontom, którzy chcą jeszcze poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę. Przeszkolenie z tematyki korygowania nieprawidłowego ustawienia zębów kierujemy również do specjalistów, którzy planują podjęcie współpracy z naszą placówką. Po ukończonych warsztatach ortodontycznych będziesz posiadać nowe umiejętności praktyczne, dzięki czemu w swojej pracy zaoferujesz pacjentom leczenie według innowacyjnych technik. Posiadanie odpowiednich kompetencji pozwoli Ci poszerzyć posiadaną ofertę zabiegową, co przełoży się na lepszą pozycję w tej branży.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Kursy dla stomatologów prowadzone są przez wybitnych praktyków, którzy specjalizują się w dziedzinie ortodoncji, a ich wiedza zawodowa poparta jest dużym doświadczeniem w leczeniu wad zgryzu i wad szczękowo-twarzowych, a także korygowaniu nieprawidłowości zębowych. W czasie kursu przedstawiane są treści z materiałów dydaktycznych oraz prowadzone są prezentacje, dzięki którym przekazywane informacje są jasne, spójne i metodyczne. Wiedza teoretyczna jest jedną z części oferowanych zajęć, natomiast największy nacisk kładziemy na stronę praktyczną, przedstawiając metody diagnostyczne, sposoby leczenia, a także zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości zgryzu, nieregularności położenia zębów i zaburzeń rysów twarzy. W naszej placówce będziesz uczestniczyć w ćwiczeniach, utrwalając uzyskaną wiedzę, co zapewni lepszy komfort pracy w Twoim gabinecie stomatologicznym. Szkolenia odbywają się w placówce macierzystej lub w gabinecie partnera.

Wprowadzenie do stosowania protokołu Smileline podczas szkoleń dla stomatologów

Nowoczesna ortodoncja ściśle wiąże się z cyfryzacją, dlatego w czasie szkolenia dla stomatologów poznasz innowacyjne zasady stosowania protokołu Smileline pod okiem prof. Piotra Fudaleja. Poznasz wszystkie etapy postępowania w ortodoncji cyfrowej, takie jak:-instrumentarium,-gromadzenie i przesyłanie materiału diagnostycznego;-przesyłanie fotografii do planowania ortodontycznego;-kwestie organizacyjno-formalne współpracy z nami;-praktyczne zastosowanie telemedycyny w przebiegu leczenia ortodontycznego.W czasie wykładów poznasz elementy klasyfikacji, badań diagnostycznych, opisy przyczyn przesuwania się zębów oraz terapii stosowanej przy wadach zgryzu. Aby świadczyć leczenie ortodontyczne musisz zapoznać się ze wszystkimi zasadami niwelowania wad czy rodzajami aparatów ortodontycznych. Podczas zajęć dowiesz się, jak ważnym etapem tego typu leczenia jest retencja, która polega na utrzymywaniu i utrwaleniu wyniku leczenia,a także ustabilizowaniu uzyskanego zgryzu i nowej pozycji zębów. Bardzo ważne są zajęcia praktyczne,które odbywają się podczas kursu i skupiają się na dopracowaniu procedur gabinetowych przy wprowadzaniu postępowania w ortodoncji cyfrowej. Dzięki temu zyskujesz możliwość pracy z pacjentami naszej placówki lub własnymi.

Asyst a w Twoim gabinecie

Program kursu stomatologicznego oferowany przez naszą placówkę to także asysta zabiegowa zapewniająca wsparcie merytoryczne,w której bierze udział specjalista naszego zespołu. Jeżeli widzisz taką potrzebę, możemy zapewnić jednodniowe szkolenie dla Twoich stomatologów w Twoim gabinecie. Otrzymasz tym samym nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w leczeniu ortodontycznym pacjentów,a także będziesz korzystać z innowacyjnych technologii obrazowania cyfrowego w korekcji wad zgryzu i bezpiecznego przesyłania danych.Szkolenia Szkolenie dla stomatologów z zakresu ortodoncji cyfrowej gwarantuje poszerzenie wiedzy zarówno z zakresu diagnostyki, leczenia nieodpowiedniej pozycji stykania się zębów, jak i leczenia nieprawidłowości stawów skroniowo-żuchwowych. Zajęcia opierają się na połączeniu doświadczenia i technologii cyfrowej, dzięki czemu będzie można zapewnić pacjentom profesjonalne i innowacyjne leczenie ortodontyczne pod okiem profesora Piotra Fudaleja. Cały proces leczenia stanie się mniej uciążliwy i skuteczniejszy, przynosząc zadowolenie osobom z wadami zgryzu.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Polecani przez renomowanych
  lekarzy stomatologów

  Nasi
  eksperci

  Profesor Piotr Fudalej w tle monitor z logiem Smileline 1

  prof. Piotr Fudalej

  Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

  Aktywność w Stowarzyszeniach:

  Logo European Orthodontic Society 1
  Logo American Association of Orthodontists 1
  Logo American Creft Palate - Craniofacial Association 1

  dr n. med. Ewa Węgrodzka

  Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.

  Doktor Ewa Węgrodzka podczas leczenia wady zgryzu pacjentki 1