Skip to main content

Partnerstwo w leczeniu ortodontycznym

Smileline powstało z myślą o umożliwieniu pacjentom skorzystania z leczenia ortodontycznego u swoich zaufanych lekarzy stomatologów. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy pomiędzy partnerskim gabinetem a zespołem Smileline. Tym samym każdy pacjent znajduje się pod opieką co najmniej trzech lekarzy: prowadzącego stomatologa, ortodonty i prof. Piotra Fudaleja, którzy wspólnie prowadzą terapię ortodontyczną.

1. Diagnostyka

Konsultacja ortodontyczna to pierwsze spotkanie Pacjenta i Lekarza Prowadzącego. Podczas tej wizyty w gabinecie partnerskim przeprowadzany jest wywiad lekarski, wykonuje się skany jamy ustnej, dokumentację fotograficzną, zdjęcia rentgenowskie oraz sporządza się niezbędną dokumentację medyczną, którą z kolei następnie umieszczamy w dedykowanej przestrzeni w chmurze.

2. Prezentacja planu leczenia

Na podstawie materiałów diagnostycznych, skanu, zdjęć oraz poprzednio sporządzonej dokumentacji, konsylium eksperckie Smileline dokonuje analizy możliwości terapeutycznych oraz ustala optymalny plan leczenia dla Pacjenta. Plan leczenia powstaje również na podstawie konsultacji zespołu Smileline z lekarzem prowadzącym. Konsultacje na linii lekarz prowadzący i Smileline odbywają się dowolną, preferowaną przez lekarza prowadzącego drogą komunikacji, np. mailowo, czy też przez rozmowę online bądź telefoniczną. Plan leczenia najczęściej powstaje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dostarczenia pełnej dokumentacji. Tuż po powstaniu planu leczenia zostaje on przedstawiony pacjentowi przez lekarza prowadzącego. Pacjent zostaje poinformowany o poszczególnych etapach i przebiegu leczenia, a także o jego całkowitych kosztach.

Podpisanie umowy z pacjentem chroni gabinet partnerski od skutków wynikających z niedotrzymania terminów wizyt kontrolnych. Smileline dostarcza do gabinetu partnerskiego gotową umowę w formie edytowalnej, aby mógł zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb, czy uwag lekarza prowadzącego i pacjenta. Plan leczenia dla pacjenta przygotowany jest w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz zawiera ewentualne alternatywy zaproponowane przez zespół Smileline, lekarza prowadzącego lub samego pacjenta.

3. Rozpoczęcie leczenia

Po zawarciu umowy z pacjentem przez lekarza prowadzącego akceptacji planu leczenia, Smileline projektuje i wykonuje indywidualny aparat ortodontyczny, a następnie wysyła go do gabinetu partnerskiego. Ma to miejsce w ciągu 10 dni roboczych od akceptacji planu leczenia przez pacjenta i otrzymania zamówienia gabinetu partnerskiego na wykonanie aparatu. Kolejnym istotnym etapem jest umieszczenie aparatu w jamie ustnej czym zajmuje się lekarz prowadzący. Sam aparat, powstały na bazie projektu ekspertów Smileline zostaje dostarczony do gabinetu partnerskiego wraz z zaleceniami na kolejne 3 wizyty. Aparat stały dostarczany jest na szynie transferowej wraz z zamkami i rurkami. Nakleja go lekarz prowadzący lub higienista/asystentka pod nadzorem lekarza prowadzącego.

4. Kontrola leczenia

Smileline dokonuje okresowych, systematycznych kontroli postępów leczenie co 3 miesiące na podstawie zamieszczanej dokumentacji (skany, dokumentacja fotograficzna, inne wskazane badania) w dedykowanej przestrzeni w chmurze. Na tej podstawie przygotowywane są zalecenia na kolejne 3 wizyty kontrolne. Zalecenia do wizyt kontrolnych zwierają dokładny opis poszczególnych procedur leczenia ortodontycznego. Podczas całego procesu leczenia istnieje stała możliwość konsultacji z Lekarzem Koordynatorem Procesu Terapeutycznego w Smileline.

5. Koniec leczenia i retencja

Końcowym etapem leczenia jest założenie pacjentowi aparatu retencyjnego, który zespół Smileline przesyła do gabinetu przez który prowadzone jest leczenie. Retencja powstaje na podstawie skanów i projektu wykonanego przez ekspertów Smileline, a decyzję o zakończeniu leczenia i przejściu do etapu retencji podejmuje lekarz prowadzący w konsultacji z zespołem Smileline.