Skip to main content

Eksperci ortodoncji

Smileline to efekt współpracy prof. Piotra Fudaleja i dr n. med. Ewy Węgrodzkiej, którzy w oparciu o swoją wiedzę naukową, praktykę ortodontyczną prowadzoną w wielu krajach, jak również doświadczenie zbudowane dzięki zaufaniu setek pacjentów, stworzyli model certyfikowanego partnerstwa w ortodoncji dla lekarzy stomatologów, który wraz z zespołem specjalistów rozwijają z sukcesem od ponad 5 lat.

prof. Piotr Fudalej

Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

Aktywność w Stowarzyszeniach:

dr n. med. Ewa Węgrodzka

Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.

Misją Smileline jest zapewnianie przewag konkurencyjnych gabinetom stomatologii poprzez świadczenie najwyższej jakości usług ortodontycznych, gwarantowaną przez zaangażowanie renomowanych autorytetów, efektywność kosztową oraz komfortowe, przejrzyste i efektywne leczenie pacjentów.

Odkryj certyfikowaną
jakość w ortodoncji

dołącz do nas