Skip to main content

Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych jest szkoleniem pozwalającym zrozumieć niuanse leczenia pacjentów z aparatami ortodontycznymi. Na takim kursie dowiesz się jak prawidłowo – zgodnie z protokołem Smileline – z maksymalną efektywnością przeprowadzić higienę jamy ustnej u pacjentów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Zapoznasz się z instrumentarium ortodontycznym oraz metodami leczenia aparatami zdejmowanymi i stałymi, a także zdobędziesz wiedzę na temat asystowania podczas zabiegów wykonywanych przez lekarza ortodontę. Zdobyte umiejętności pomogą Ci uzyskać pracę w gabinecie dentystycznym współpracującym ze Smileline.

Czym jest ortodoncja dla higienistek stomatologicznych?

Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych to kompendium wiedzy dla członków zespołu pracującego w gabinecie dentystycznym współpracującym ze Smileline. W szkoleniu może wziąć udział nie tylko pracująca specjalistka, ale również osoba dopiero przygotowująca się do tego zawodu. Pielęgnacja aparatu jest ważną częścią leczenia ortodontycznego, dlatego nasz specjalista zapozna higienistki z technikami oczyszczania u pacjentów z aparatami. Szkolenie jest prowadzone przez ekspertów firmy Smileline w formie nowoczesnych zajęć z omówieniem ortodoncji cyfrowej, co przygotowuje do pracy w gabinecie stomatologa-ortodonty. Jeżeli prowadzisz swój gabinet i skierujesz swój personel na takie szkolenie, to nie tylko zmniejszysz dotychczasowe koszty operacyjne, ale również osiągniesz lepszą pozycję w branży.

Zadania asystentki

Aparat tworzy warunki sprzyjające gromadzeniu się bakterii, przyczyniając się tym samym do powstawania płytki nazębnej i próchnicy. Dlatego osoby pracujące jako asystentki ortodontyczne, powinny uczyć pacjentów, jak zadbać o higienę jamy ustnej w okresie jego noszenia. Edukacja rozpoczyna się od wstępnego instruktażu i porad dietetycznych, motywowania pacjentów, aż po wizyty kontrolne.

Higienistka w gabinecie ortodonty:
– przeprowadza profesjonalne usuwanie kamienia nazębnego, co jest niezbędną profilaktyką ortodontyczną;
– dobiera produkty do indywidualnej pielęgnacji domowej jamy ustnej i aparatu ortodontycznego;
– skutecznie wykorzystuje rozwiązania telemedyczne, konieczne do współpracy ze Smileline;
– opowiada i pokazuje, jak prawidłowo wykonywać higienizację w domu.

Czego dowiesz się na kursie?

Na kursie łączymy teorię z praktyką, co pozwoli skutecznie wspomagać terapię pacjentów noszących aparaty ortodontyczne. Program szkolenia został przygotowany na bazie standardów Smileline, dlatego dowiesz się, jak wykonać dokumentację cyfrową jamy ustnej pacjenta oraz umiejętnie przedstawić ortodoncie zagadnienia z nią związane. Prawidłowa komunikacja z pacjentem jest niezbędna w tej pracy, dowiesz się zatem, jak przekazywać mu informacje dotyczące stanu uzębienia oraz przebiegu leczenia. Podczas kursu zapoznasz się z zaburzeniami zgryzu, przyczynami ich występowania oraz profilaktyką tych wad. Weźmiesz udział w zajęciach mówiących o budowie aparatów ortodontycznych oraz profesjonalnej higienizacji pacjenta. Poznasz skuteczność metod oraz środków pomocniczych przy leczeniu aparatami stałymi. Takie szkolenie pozwoli Ci zdobyć wiedzę niezbędną w codziennej pracy w gabinecie stomatologa wykonującego zabiegi ortodontyczne. Program jest opracowany na bazie doświadczeń w pracy z pacjentami przygotowywanymi do noszenia aparatów i gwarantuje wzrost Twoich kompetencji.

Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych to zdobywanie nowej wiedzy medycznej

Szkolenia z zakresu ortodoncji dla higienistek stomatologicznych, pozwalają zapoznać się z nowościami na rynku stomatologicznym i umożliwiają dostęp do produktów z wykorzystaniem najnowszych technologii. Podczas kursu nauczysz się, jak w odpowiedni sposób dobrać produkty adekwatne do warunków występujących w jamie ustnej. Zapoznasz się z aparatami oraz łukami ortodontycznymi, narzędziami i masami wyciskowymi. Ponadto poznasz zasady asysty i zdobędziesz wiedzę praktyczną z zakładania oraz zdejmowania aparatów. Po szkoleniu profesjonalnie przygotujesz pacjenta do zabiegu. Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć, jak zaopiekować się pacjentem po leczeniu ortodontycznym. Jednym z etapów szkolenia, jest asysta zabiegowa w gabinecie dentystycznym współpracującym ze Smileline z udziałem naszego eksperta, który zapewni konstruktywne wsparcie. Oferujemy także systematyczne konsultacje ze specjalistami ortodontycznymi. Twoi pacjenci będą pod pośrednią opieką profesora Piotra Fudaleja, z którym będziesz planować i kontrolować postępy leczenia wad zgryzu. Cały proces odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Jaką wiedzą powinna dysponować asysta ortodonty?

Higienistka w gabinecie ortodontycznym powinna znać konstrukcje ortodontyczne i umieć, przygotować pacjenta do profesjonalnej higieny. Jej zadaniem jest poinformowanie pacjenta o częstotliwości wizyt kontrolnych w trakcie leczenia. W tym przypadku ważna jest także interakcja między ortodontą a higienistką, czyli etap pracy zespołowej. Kompetentna asystentka lekarza, powinna znać zasady higieny jamy ustnej podczas leczenia strukturami stałymi i zdejmowalnymi, a także umieć przeprowadzać zestaw zabiegów niezbędnych do normalizacji składu mineralnego szkliwa zębów podczas leczenia ortodontycznego.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Polecani przez renomowanych
  lekarzy stomatologów

  Nasi
  eksperci

  Profesor Piotr Fudalej w tle monitor z logiem Smileline 1

  prof. Piotr Fudalej

  Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

  Aktywność w Stowarzyszeniach:

  Logo European Orthodontic Society 1
  Logo American Association of Orthodontists 1
  Logo American Creft Palate - Craniofacial Association 1

  dr n. med. Ewa Węgrodzka

  Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.

  Doktor Ewa Węgrodzka podczas leczenia wady zgryzu pacjentki 1