Skip to main content

Ortodonta bez specjalizacji to osoba, która ukończyła oddział stomatologii na wydziale lekarskim uniwersytetu medycznego i posiada tytuł lekarza dentysty. Przepisy polskiego prawa mówią, że wykonywanie leczenia ortodontycznego nie wymaga ukończenia specjalizacji z tej dziedziny. Dentyści mogą kształcić się we własnym zakresie i poszerzać swoją wiedzę na temat wad zgryzu i zakładania aparatów ortodontycznych. Nasza firma Smileline organizuje szkolenia dla studentów piątego roku stomatologii oraz początkujących lekarzy stomatologów i ortodontów, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę zawodową i mogą wykonywać usługi specjalistyczne pod kątem opieki ortodontycznej przy współpracy z naszymi specjalistami.

Czym może zajmować się ortodonta bez specjalizacji?

Czy ortodonta bez specjalizacji może świadczyć usługi leczenia wad zgryzu? Tak – polskie prawo tego nie zabrania, jednak wymaga od dentysty poszerzania wiedzy o zagadnienia z dziedziny rozpoznawania i leczenia nieprawidłowości zgryzu. Dostęp do wiedzy medycznej z tego zakresu stomatologii jest szeroki. Można między innymi ukończyć kurs dla stomatologów, którzy chcą poszerzyć ofertę swojego gabinetu o usługi ortodontyczne. Tutaj niezbędne jest doświadczenie, dokładna diagnostyka oraz znajomość biomechaniki ruchów zębowych. Te zagadnienia poruszane są na szkoleniach w naszej Akademii Smileline, podczas których można podnieść swoje kwalifikacje, poznając nowoczesne rozwiązania w niwelowaniu wad zgryzu. Naszym celem jest przekazanie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności w dziedzinie ortodoncji. Zapewniamy dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, by każdy uczestnik po ukończeniu kursu mógł skutecznie i pewnie leczyć swoich pacjentów.

Pod okiem eksperta

Opieka medyczna w zakresie ortodoncji, świadczona na bazie specjalistycznych kursów prowadzonych przez renomowane autorytety w tej dziedzinie, współgra ze światowymi standardami. Gabinet stomatologiczny współpracujący z naszą firmą i świadczący usługi ortodontyczne zapewnia swoim pacjentom diagnostykę pod okiem profesora ortodoncji Piotra Fudaleja, który przygotowuje plan leczenia i udziela konsultacji. Takie działanie umożliwia osobom z wadami zgryzu, na uzyskanie leczenia wykonywanego przez swojego dentystę, potwierdzonego przez konsylium ekspertów.

Jakie szkolenie może przejść ortodonta bez specjalizacji?

Ortodonta bez specjalizacji powinien mieć świadomość, że ta dziedzina stomatologii ściśle wiąże się z koniecznością ciągłego dokształcania. Bardzo szybko zmieniają się sposoby leczenia, dlatego poszerzanie wiedzy na temat wad zgryzu jest niezbędne. Podczas kursów realizowanych przez Smileline, które trwają od 8 do 9 miesięcy, dentyści uczestniczą w wykładach doświadczonych specjalistów w leczeniu wad zgryzu aparatem stałym i ruchomym. Uczestnicy asystują także podczas zabiegów ortodontycznych, przeprowadzanych w placówkach Smileline. Taka praktyka odbywa się od 4 do 5 godzin tygodniowo, a przez cały okres trwania kursu proces leczenia przechodzi od 8 do 10 pacjentów. Uczestnicy poznają typy systemów zamków, właściwości łuków ortodontycznych, metody ich mocowania i pozycjonowania. Innowacyjna ortodoncja to również cyfryzacja, dlatego dentyści odbywający u nas szkolenia ortodontyczne zapoznają się z nowoczesnymi zasadami wykorzystywania protokołu Smileline pod okiem prof. Piotra Fudaleja. Zapoznają się z ortodoncją cyfrową, a dokładnie z praktycznym zastosowaniem telemedycyny w przebiegu leczenia wad zgryzu. Stomatolog zdobywa wiedzę na temat przyczyn nieprawidłowości ustawienia zębów, a także rodzajów terapii.

Współpraca

Gabinety stomatologiczne współpracujące z naszą firmą mogą zapewnić swoim pacjentom profesjonalne leczenie wad zgryzu, ponieważ stworzyliśmy synergiczny model współpracy, który poszerza ich ofertę o usługi ortodontyczne. Kursy dokształcające i stała interdyscyplinarna współpraca z naszymi ekspertami pozwalają wprowadzić usługi ortodontyczne bez konieczności zatrudniania ortodonty. Zapewniamy ciągłe możliwości naukowego i zawodowego rozwoju, ponieważ przynależność do Akademii Smileline gwarantuje dostęp do różnych projektów badawczych. Dzięki temu specjaliści zdobywają wszechstronne doświadczenie w dziedzinie ortodoncji.

Dlaczego tak trudno dostać się do specjalisty?

Jeżeli lekarz ukończy studia wyższe medyczne, otrzymuje tytuł lekarza dentysty, ale zrobienie specjalizacji z ortodoncji jest bardzo trudne, ponieważ rekrutacja na szkolenie specjalizujące na uniwersytecie medycznym prowadzona jest tylko dwa razy w roku i wolnych jest zaledwie kilka miejsc. Dlatego dostęp do ortodontów jest tak trudny i wymaga długiego oczekiwania w kolejce. Jednak dentyści mają inne sposoby zdobywania odpowiednich umiejętności, m.in. dzięki wartościowym kursom ortodontycznym Akademii Smileline dla stomatologów, asystentek i higienistek. Podczas całego procesu nasz zespół oferuje wsparcie najlepszych specjalistów, a co miesiąc organizujemy sesje naukowe z prof. Piotrem Fudalejem, podczas których trwają dyskusje na temat najciekawszych zagadnień z dziedziny ortodoncji.

Specjalistyczne leczenie wad zgryzu

Pacjenci zgłaszający się do gabinetu stomatologicznego współpracującego z naszą firmą mają dostęp do leczenia pod nadzorem uznanych autorytetów w ortodoncji – prof. Piotra Fudaleja oraz dr n. med. Ewy Węgrodzkiej. Ich kariera i wiedza naukowa, a także lata praktyki umożliwiają pacjentowi otrzymanie specjalistycznego leczenia wad zgryzu u zaufanego dentysty, a lekarzom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Odbycie kursów ortodontycznych i podjęcie współpracy kończy się certyfikacją, czyli dobrą oceną zgodności procedur wykonywanych w Twoim gabinecie z systemem jakości Smileline. Dzięki cyfryzacji diagnostyki, układaniu planów terapii i konsultacji, eksperci dzielą się swoją wiedzą z dentystami, gwarantując korzyści zarówno pacjentom, jak i specjalistycznym gabinetom, podnosząc ich rentowność.

Dentysta nie posiadający specjalizacji z ortodoncji może leczyć swoich pacjentów zgłaszających się z wadami zgryzu, jeśli przejdzie odpowiednie szkolenie ortodontyczne. Specjalistyczne kursy dla stomatologów z tej dziedziny prowadzi nasza firma Smileline, podczas których stomatolog poznaje metody leczenia, budowania planu terapii, dopasowania odpowiedniego aparatu ortodontycznego. Lekarz dentysta zdobywa nowe kompetencje, poszerza wiedzę medyczną, co pozwala na wykonywanie usług z zakresu korekty uzębienia.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Polecani przez renomowanych
  lekarzy stomatologów

  Nasi
  eksperci

  Profesor Piotr Fudalej w tle monitor z logiem Smileline 1

  prof. Piotr Fudalej

  Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

  Aktywność w Stowarzyszeniach:

  Logo European Orthodontic Society 1
  Logo American Association of Orthodontists 1
  Logo American Creft Palate - Craniofacial Association 1

  dr n. med. Ewa Węgrodzka

  Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.

  Doktor Ewa Węgrodzka podczas leczenia wady zgryzu pacjentki 1