Skip to main content

Szkolenia dla higienistek stomatologicznych są bardzo istotnym etapem przygotowawczym do profesjonalnej asysty medycznej ze szczególnym wskazaniem na dziedzinę ortodoncji.Kurs tego typu jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć nowe kompetencje zawodowe. Z bogatej oferty szkoleniowej często korzystają również higienistki już zatrudnione w konkretnych placówkach, co ma na celu pogłębienie oraz uaktualnienie ich wiedzy w zakresie praktycznym oraz teoretycznym.

Uśmiechnięta kobieta trzymająca dwie końcówki do ślinociągu ułożone w kształt serca 1

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia dla higienistek stomatologicznych?

Szkolenia dla higienistek stomatologicznych odbywają się w formie odpowiednio zaplanowanych zajęć, które kompleksowo przygotowują uczestników do spełniania asysty medycznej na etapie korygowania i leczenia wad zgryzu. Takie kursy organizujmy w Smileline, gdzie specjalizujemy się również w szeroko rozumianej ortodoncji cyfrowej oraz proponujemy wyjątkowo bogaty wybór szkoleń dla personelu medycznego. Nasze kursy mają formę wieloetapowego kształcenia zawodowego dla osób na różnym poziomie zaawansowania. Udział w nich może być pomocny zarówno w przypadku higienistek dopiero rozpoczynających swoją karierę, jak i specjalistek zainteresowanych pogłębieniem już zdobytej wiedzy.

Nowe kompetencje

Nasze kursysą bardzo dobrym sposobem na zdobycie nowych kompetencji, które są niezbędne w asyście stomatologicznej. Uczestnicy mogą poznać innowacyjne metody, narzędzia i materiały stosowane w pracy z lekarzem, a także przyswoić sobie wiedzę potrzebną na poszczególnych etapach leczenia ortodontycznego. Nasze kursy dla higienistek stomatologicznych są zgodne ze światowymi standardami i obejmuje szereg zagadnień dotyczących odpowiedniej metodyki, profilaktyki czy diagnostyki. Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie nie tylko nowych kompetencji zawodowych czy merytorycznych, ale też
istotnych przy pracy z pacjentem umiejętności społecznych. Placówki stomatologiczne zainteresowane współpracą ze Smileline mogą zyskać silniejszą pozycję w branży i zaufanie wśród klientów, którymi będzie opiekował się prof. Piotr Fudalej.

Profesjonalna organizacja

Nasze kursyprowadzą doświadczeni specjaliści, którzy dysponują niezbędnymi kompetencjami. W czasie kursu korzystają z indywidualnie dobranych środków dydaktycznych, dzięki czemu mogą przekazać uczestnikom wszystkie informacje w sposób przystępny, uporządkowany i przejrzysty. Nasze szkolenia koncentrują się na aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas zajęć organizowane są specjalistyczne ćwiczenia, które zwiększają efektywność kształcenia, sprzyjają przyswajaniu nowych kompetencji oraz skutecznie przygotowują higienistki stomatologiczne do pracy w gabinecie. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty, dzięki czemu zyskują szanse wyższej pozycji w przebiegu dalszej kariery zawodowej.

Jaki jest program szkolenia dla higienistek stomatologicznych?

Szkolenia dla higienistek stomatologicznych realizowane przez naszych specjalistów są ściśle powiązane z protokołem Smileline, ukierunkowanym częściowo na nowoczesną ortodoncję cyfrową. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady asystowania lekarzowi, obsługi instrumentarium czy pracy z samymi pacjentami, a także najważniejsze zagadnienia formalne i organizacyjne. Higienistki stomatologiczne zyskują też kompleksową wiedzę o efektywnym wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych oraz wiele innych praktycznych informacji potrzebnych do współpracy ze Smileline.

Etapy kształcenia

Nasz kurs dla higienistek i asystentek stomatologicznych odbywa się w kilku etapach, co pozwala na kompleksowe przyswojenie całego programu kształcenia. Poza wykładami umożliwiającymi zapoznanie się z wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają też szansę odbycia profesjonalnych zajęć praktycznych. Podczas kursumogą odbywać ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnych sprzętów stomatologicznych, co bardzo dobrze oddaje realia prawdziwej współpracy z lekarzem. W Smileline oferujemy też kursy obejmujące asystę zabiegową w placówce macierzystej, w której udział bierze członek naszego zespołu i udziela w ten sposób wsparcia merytorycznego. Proponujemy również kursydla całych grup medycznych i pomocniczych, które przebiegają bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności.

Nasza oferta

Kursy organizowane przez nasz zespół specjalistów stanowią optymalne przygotowanie dla higienistek stomatologicznych oraz innych osób wykonujących czynności asystujące w gabinecie. Od lat świadczymy kompleksowe usługi ortodontyczne, które odbywają się zgodnie z protokołem postępowania Smileline. Na jego podstawie opracowujemy również kompleksowe programy szkoleniowe, co daje gwarancję odpowiedniego przygotowania higienistek do współpracy z lekarzem przy leczeniu i korygowaniu wad zgryzu z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty kursów medycznych.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Polecani przez renomowanych
  lekarzy stomatologów

  Nasi
  eksperci

  Profesor Piotr Fudalej w tle monitor z logiem Smileline 1

  prof. Piotr Fudalej

  Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

  Aktywność w Stowarzyszeniach:

  Logo European Orthodontic Society 1
  Logo American Association of Orthodontists 1
  Logo American Creft Palate - Craniofacial Association 1

  dr n. med. Ewa Węgrodzka

  Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.

  Doktor Ewa Węgrodzka podczas leczenia wady zgryzu pacjentki 1