Skip to main content

Kursy ortodontyczne dla stomatologów stanowią bardzo dobre rozwiązanie w przypadku placówek medycznych, które chcą zapewnić swoim pacjentom specjalistyczną opiekę w tej dziedzinie. Wiele gabinetów może też spotkać się z problemem nagłej utraty dostępności zatrudnionego fachowca czy trudnościami ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na takie stanowisko. W takiej sytuacji bardzo pomocne będą właśnie specjalistyczne kursy.

Na czym polegają kursy ortodontyczne dla stomatologów?

Kursy ortodontyczne dla stomatologów mają formę wieloetapowych szkoleń, które koncentrują się na ortodoncji. Specjalizacja ta skupia się przede wszystkim na leczeniu wad zgryzu i szczęki, a także estetycznym korygowaniu uzębienia. Profesjonalne kursyoferujemy w Smileline, gdzie poza kompleksowymi usługami z zakresu ortodoncji proponujemy też zróżnicowane szkoleniadla personelu medycznego. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciu stanowi bardzo dobrą okazję doskonalenia zawodowego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Kursy realizowane w naszej placówce szkoleniowej polecamy zarówno początkującym ortodontom, jak i doświadczonym specjalistom zainteresowanym uaktualnieniem lub pogłębieniem swojej wiedzy, a także rozpoczęciem współpracy z naszą firmą.

Cele szkolenia

Nasze szkoleniaumożliwiają uczestnikom przede wszystkim nabycie nowych kompetencji oraz zapoznanie się z nowoczesnymi technikami, materiałami czy narzędziami w zakresie ortodoncji. Szkolenie przybliża uczestnikom kompleksową wiedzę dotyczącą wszystkich etapów leczenia ortodontycznego, która pozostaje zgodna ze światowymi standardami. Udział w szkoleniuobejmuje zagadnienia związane z diagnostyką, profilaktyką oraz
metodyką. Uczestnicy mają też szansę nabyć wiele kompetencji nie tylko merytorycznych i zawodowych, ale także społecznych -niezwykle ważnych przy współpracy z pacjentami. Nasze szkolenia są bardzo pomocne na etapie rozszerzania oferty zabiegowej, ponieważ pozwalają na świadczenie dodatkowych usługpod okiem prof. Piotra Fudalejaoraz budowanie silniejszej pozycji w branży.

Zalety i korzyści

Nasz kurs jest prowadzony przez zaangażowanych specjalistów w dziedzinie ortodoncji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz kompleksową wiedzę. Podczas zajęć korzystają z odpowiednio dobranych materiałów dydaktycznych czy prezentacji, co pozwala na uporządkowane, przystępne i przejrzyste przekazanie niezbędnych informacji wszystkim uczestnikom. Szkolenia obejmują nie tylko część teoretyczną, ale również praktyczną. Kursanci mogądzięki temu odbyć wiele przydatnych ćwiczeń, które ułatwią przyswojenie nowej wiedzy, zwiększą komfort edukacji oraz zapewnią wysoki komfort pracy w gabinecie. Każdy uczestnik otrzymuje też odpowiedni certyfikat, co pozostaje nie bez znaczenia dla przyszłej kariery zawodowej.

Jak wyglądają kursy ortodontyczne dla stomatologów?

Kursy ortodontyczne dla stomatologów oferowane przez nasz zespół rozpoczynają się od wprowadzenie do stosowania protokołu Smileline, który w dużej mierze bazuje na nowoczesnej ortodoncji cyfrowej. Szkolenie zapoznaje uczestników ze wszystkimi etapami opieki nad pacjentem, instrumentarium, metodami gromadzenia i przesyłania materiałów diagnostycznych, zasadami fotografii w planowaniu ortodontycznym oraz licznymi kwestiami organizacyjno-formalnymi. Na kolejnych etapach uczestnicy poznają też najważniejsze informacje dotyczące ortodoncji, rodzajów wad zgryzu czy praktycznego zastosowania telemedycyny w przebiegu leczenia.

Rozbudowany program

Nasze szkoleniastanowią bardzo dobrą okazję do zapoznania się ze szczegółami klasyfikacji, diagnostyki i leczenia wad zgryzu u pacjentów. Dotyczy to zarówno wszelkiego rodzaju norm czy etiologii, jak i wyjątkowo istotnych kwestii związanych z mechanobiologią zębów. Uczestnicy mogą poznać informacje o zasadach leczenia typowych wad, typach stosowanych aparatów czy zagadnieniach dotyczących stabilności i retencji. Kursanci biorą też udział w warsztatach praktycznych, które koncentrują się na optymalizacji procedur gabinetowych przy wdrażaniu protokołu Smileline. Zależnie od miejsca organizacji szkoleń, uczestnicy mogą pracować z pacjentami zapewnianymi przez placówkę lub zaprosić własnych.

Nasza oferta

Program kursów oferowanych przez Smilelinemoże też obejmować opcję asysty zabiegowej z udziałem członka naszego zespołu, który zajmie się udzielaniem wsparcia merytorycznego. Organizujemy ponadto jednodniowe szkolenia dla całych zespołów medycznych i pomocniczych, które odbywają się bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności. W takim przypadku niezbędne będzie zapewnienie wystarczającej liczby pacjentów wymagających założenia aparatów ortodontycznych, a także przeprowadzenia aktywacji już noszonych aparatów. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje wiele czynności wykonywanych również przez osoby asystujące, dzięki czemu kompleksowo przygotowują do pracy
chociażby higienistki ortodontyczne. Zapraszamy do zapoznania się z kursami Smileline oraz zachęcamy kontaktu.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Polecani przez renomowanych
  lekarzy stomatologów

  Nasi
  eksperci

  prof. Piotr Fudalej

  Jest profesorem ortodoncji, klinicystą i naukowcem związanym z uniwersytetami w Krakowie (CM Uniwersytetu Jagiellońskiego), Bernie (Szwajcaria) i Ołomuńcu (Czechy). Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA. Pracę doktorską poświęcił stabilności efektów leczenia ortodontycznego. Pracował między innymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy oraz w Radboud University Medical Centre w Holandii – jednym z pięciu najważniejszych ośrodków naukowych w dziedzinie ortodoncji na świecie. Od 2019 r. jestem również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezydentem elektem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego.

  Aktywność w Stowarzyszeniach:

  dr n. med. Ewa Węgrodzka

  Absolwentka studiów ortodontycznych na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę doktorską poświęciła „Ocenie stabilności łuków retencyjnych na podstawie własnego randomizowanego, kontrolnego badania klinicznego”. Specjalizację rozwijała pod okiem najznakomitszych autorytetów ortodoncji, m.in. prof. Kaminka i dr Stefkowej, dr Baccettiego, prof. Kokicha, prof. Pancherza, prof. De Clercka, dr Alperna, dr McLaughlina, prof. Parka, prof. Okesona, dr Luzi, dr Aichinger, dr Maino, dr Wilka, dr Czochrowskiej. Od 2018 roku popularyzuje cyfrowo udoskonalone metody leczenia ortodontycznego, wspierając w ramach Smileline wraz z prof. Fudalejem gabinety i praktyki stomatologiczne w całej Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem aparatami stałymi i ruchomymi pacjentów w każdym wieku.